PrisarVanlig tur

Diett: inkl.

Rød dag: +100%

Tillegg ADR: Kr. 250,-

Los: Kr. 350,- pr t

Over 13t +10% pr t

Vinter

Diett: inkl.

Rød dag: +100%

Tillegg ADR: Kr. 250,-

Los: Kr. 350,- pr t

Over 13t: +10% pr t

Express

Diett: inkl.

Rød dag: +100%

Tillegg ADR: Kr. 250,-

Los: Kr. 350,- pr t

Over 13t: +10% pr t

I tillegg kjem km-avgift til og frå oppmøteplass (kr. 4,10/km), fly, parkeingsavgift, bompengeavgift og ferjer i hht gjeldande satsar.
Prisar er eks. mva..
Last ned: Kjøre og kviletid (pdf)